אוהב את כל מי שחי.

Photobucket
I am a God fearing Christian! I like music, and darkness.

Check out Broken Flesh’s new track “Once Dead”